29. toukokuuta 2010

6.2.6 Tyyli ja Muoti

"Hieman toinen näkökulma esineistöön tarkastella sitä tyylin näkökulmasta. Vaikka käsitteet tyyppi ja tyyli mielletään helposti hyvin läheisiksi, on oleellista huomata, että niiden välillä on myös keskeinen ero. Mahd. yksinkertaisesti ilmaistuna tyyppi on tutkijan jälkeenpäin luoma esineen muotoon ja ajoitukseen perustuva konstruktio. Tyyli puolestaan tarkoittaa itse esineiden valmistajien tiedostamaa tai tiedostamatonta käsitystä siitä, miten ja millaisia esineitä hänen kuuluu valmistaa. Tyyli viittaa siten menneisyyden yhteisöön ja sen tarpeisiin...
... Tyylin lisäksi jotkut arkeologit käyttävät esineitä vertaillessaan käsitettä muoti. Muoti ymmärretään lähinnä esineistön koristeluun liittyvänä piirteenä, joka rajautuu kattamaan pienempiä kokonaisuuksia kuin tyyli. Sen leviäminen on myös mahd. tulkita siten, että muodin liittyminen kulttuuriin tai ryhmän sisäisiin sääntöihin ei ole sitovaa..."

[Johdatus arkeologiaan - katkelma kappaleesta Tyyli ja muoti]

Ei kommentteja:

Hae tästä blogista